صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۴.۹۲ (۰.۴۱) ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۷۷.۷۷)
۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۴.۹۲ ۰ ۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۴.۹۳ ۰ ۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۴.۹۳ (۰.۳۵) ۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (۷۱.۸)
۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۴.۹۳ (۰.۱۹) ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۵۰.۵۶)
۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۴.۹۴ (۰.۲۳) ۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ (۵۷.۰۱)
۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۴.۹۴ ۱.۷۲ ۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۲۵۹.۸۶
۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۴.۹۵ ۴.۲ ۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱
۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۴.۸۵ ۰ ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ ۴.۸۵ ۰ ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۱۱ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۴.۸۵ ۰.۵ ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۸.۶۹
۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ۴.۸۶ ۰.۷۳ ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۳۶.۶۷
۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ ۴.۸۶ ۰.۱ ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶.۱۷
۱۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ ۴.۸۶ (۱.۱) ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۹۸.۲۴)
۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ ۴.۸۷ ۰.۵۲ ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶۹.۸۲
۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ ۴.۸۷ ۰ ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ ۴.۸۷ ۰ ۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ ۴.۸۷ ۰.۹۷ ۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۲۵۰.۷۱
۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ ۴.۸۸ ۰ ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰