صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ۰.۰۴ ۰.۲۱ ۱۷.۴۲ ۱۱۳.۷۹
۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۴۶ ۰
۳ ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۴۷ ۰
۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۰.۰۶ ۰.۸ ۲۵.۴۱ ۱,۷۶۲.۰۳
۵ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۹۵ ۰
۶ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۰۵ ۰
۷ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۰.۰۴ ۰.۵۱ ۱۶.۳۵ ۵۴۷.۹۳
۸ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ۰.۰۶ ۰.۱۷ ۲۶.۱۸ ۸۵.۳۴
۹ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۰.۰۷ ۰.۲۹ ۲۹.۸۴ ۱۸۶.۳۵
۱۰ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ۰.۰۸ (۱.۲) ۳۳.۷۵ (۹۸.۸)
۱۱ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ۰.۱ (۰.۲) ۴۴.۸ (۵۱.۴۸)
۱۲ ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۰۸ ۰
۱۳ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۱۹ ۰
۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۰.۰۶ ۰.۳۷ ۲۳.۱۹ ۲۷۹.۳۷
۱۵ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ۰.۰۸ (۰.۰۷) ۳۴.۵۶ (۲۱.۷۸)
۱۶ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ ۰.۱ (۱.۶۶) ۴۴.۲۸ (۹۹.۷۸)
۱۷ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ ۰.۰۶ (۰.۶۶) ۲۶.۴۳ (۹۱.۱۲)
۱۸ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ۰.۰۶ ۰.۱۱ ۲۵.۴۷ ۴۸.۷۱
۱۹ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۵ ۰