صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
حساب‌های بانکی صندوق

کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق شامل وجوه حاصل از پذیره‌نویسی اولیه و صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری پس از پذیره‌نویسی اولیه، وجوه پرداختی بابت ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری و خرید اوراق بهادار، وجوه حاصل از دریافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپرده‌های بانکی و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختی به سرمایه‌گذاران و پرداخت هزینه‌های مربوط به صندوق، منحصراً از طریق حساب‌های مندرج در جدول زیر انجام می‌پذیرد.

این حساب‌ها به تشخیص مدیر و با توافق متولی، افتتاح و کلیه پرداخت‌های صندوق از حساب‌های بانکی صندوق و به دستور مدیر صندوق صورت می‌پذیرد.

سرمایه‌گذار برای ارایه‌ی درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری باید وجه مورد نظر را به حساب‌ زیر واریز و با بارگذاری تصویر فیش در پورتال منوی صدور از طریق فیش، ثبت درخواست صدور خود را در صندوق انجام دهد.

توجه: حساب صندوق دارای شناسه واریز می باشد. شناسه واریز برای اشخاص حقیقی شماره ملی و برای اشخاص حقوقی شناسه ملی است.

بانک شعبه کد شعبه نوع حساب شبا شماره حساب
بانک شهر مهستان- ایران زمین ۵۳۸ سپرده کوتاه مدت IR430610000000700833060547 700833060547
بانک پاسارگاد جهان کودک ۲۹۰ سپرده کوتاه مدت IR700570029081015532089101 290.8100.15532089.1
بانک مسکن مطهری غربی ۲۶۶۱ سپرده کوتاه مدت IR710140040000160000015794 160000015794
بانک گردشگری نیاوران ۱۴۶ سپرده کوتاه مدت IR900640014699670714342001 146.9967.714342.1
بانک اقتصاد نوین سهروردی جنوبی ۲۰۷ سپرده کوتاه مدت IR610550020785030333000001 207.850.30333000.1
بانک رفاه آپادانا ۱۹۷ سپرده کوتاه مدت IR850130100000000363962396 363962396
بانک سپه بلوار کشاورز ۳۱۳ سپرده کوتاه مدت IR090150000000000000403403 403403
بانک تجارت سهروردی شمالی ۳۷۰ سپرده بلند مدت IR790180000000479602209211 0479602209211