صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
هزینه‌های صندوق

 

 

فهرستی ازاس از هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینهها شرح نحوه محاسبه هزینه
1 هزینه های تاسیس معادل 5درهزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف 800 میلیون ریال با ارائۀ مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 150 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایۀ مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
3 کارمزد مدیر سالانه 1 درصد از ارزش روزانۀ سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه 0.3درصد از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت موضوع بند 3-2-2 امید نامه نمونه مربوطه، و 10 درصد از مابه التفاوت روزانۀ سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده یا حسابهای سرمایه گذاری بانکها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی- الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده.
4 کارمزد متولی سالانه 0.1 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل 1،970 میلیون ریال و حداکثر 2،050 میلیون ریال می‌باشد.
5 کارمزد ضامن نقدشوندگی سالانه 0.5 درصد از متوسط ارزش سهام و حق تقدم سهام و 0.25 درصد از متوسط ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق.
6 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت 1.100 میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
7 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل 0.1 درصد ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد
8 حق پذیرش و عضویت در کانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
9 هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیباتنی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم‌افزاری صندوق می‌باشد.

10 هزینه های رتبه بندی یا اعتباری
سالانه به مبلغ 450 میلیون ریال.
11 هزینه های ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

مطابق صورت حساب ارسالی از سوی سازمان بورس

    12    

  هزینه افزایش سقف

واحد های صندوق                           

                                                                                                                                           مطابق صورت حساب ارسالی از سوی سازمان بورس                                                                                                                        

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور الف) بخش ثابت: مبلغ 0 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) مدیر
کارمزد ابطال الف ) بخش ثابت : مبلغ 0 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری مدیر