صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ %۰.۰۶۸ (۰.۴۱۱)%
هفته گذشته ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ %۰.۴۷۹ %۰.۵۲۳
ماه گذشته ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ %۲.۱۷۳
۳ ماه اخیر ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ %۶.۵۹۶ %۰.۱۵۹
۶ ماه ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ %۱۳.۰۷۶ %۰.۲۴
یک سال اخیر ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ %۲۵.۳۴۳ %۶.۲۲۱
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ %۱۸۰.۳۶۶ %۳۴۱۷.۵۹۷
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۰.۸۹ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۰.۰۳ (۱۰.۱۶)%