صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ %۰.۰۴۴ %۰.۲۰۸
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ %۰.۳۹۲ %۱.۵۳۳
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ %۱.۷۷۸ (۳.۱۰۸)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ %۵.۳۰۲ (۷.۱۹۱)%
۶ ماه ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ %۱۰.۹۷۷ %۱۳.۰۶۶
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ %۲۱.۲۵۶ %۱.۳۰۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ %۱۳۰.۹۶۳ %۲۲۲۱.۲۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۰.۷۲ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۰.۰۳ (۹.۵۵)%