صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۲۳,۸۸۶,۶۰۸ ۱۷,۴۰۸ ۴۱۵,۸۱۸,۰۷۲,۰۶۴ ۲۳.۷
۲ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ ۲۴,۰۷۳,۵۳۱ ۱۷,۳۸۷ ۴۱۸,۵۶۶,۴۸۳,۴۹۷ ۲۳.۴
۳ ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ ۲۴,۸۳۹,۴۸۶ ۱۷,۳۶۲ ۴۳۱,۲۶۳,۱۵۵,۹۳۲ ۲۴
۴ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۲۵,۲۷۸,۲۱۸ ۱۷,۳۴۴ ۴۳۸,۴۲۵,۴۱۲,۹۹۲ ۲۳.۴۵
۵ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ ۲۵,۷۷۳,۰۳۱ ۱۶,۱۵۳ ۴۱۶,۳۱۱,۷۶۹,۷۴۳ ۲۸.۸۲
۶ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ۲۶,۶۳۲,۰۶۴ ۱۷,۳۱۲ ۴۶۱,۰۵۴,۲۹۱,۹۶۸ ۲۲.۸۱
۷ ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ ۲۷,۱۴۰,۲۶۹ ۱۷,۰۰۰ ۴۶۱,۳۸۴,۵۷۳,۰۰۰ ۲۶.۸۹
۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۲۷,۷۰۸,۶۱۲ ۱۴,۸۶۶ ۴۱۱,۹۱۶,۲۲۵,۹۹۲ ۱۸.۶۴
۹ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ۲۸,۴۹۲,۱۰۳ ۱۶,۸۰۰ ۴۷۸,۶۶۷,۳۳۰,۴۰۰ ۲۳.۲۷
۱۰ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ ۲۹,۲۴۲,۵۶۱ ۱۶,۵۰۰ ۴۸۲,۵۰۲,۲۵۶,۵۰۰ ۱۸.۹۲