صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۶۷,۵۳۷,۵۰۰ ۲۱,۸۱۹ ۱,۴۷۳,۶۰۰,۷۱۲,۵۰۰ ۲۸.۰۷
۲ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۶۷,۹۸۲,۰۸۳ ۲۱,۸۱۹ ۱,۴۸۳,۳۰۱,۰۶۸,۹۷۷ ۲۸.۰۷
۳ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ ۶۷,۲۱۲,۰۹۶ ۲۱,۸۰۱ ۱,۴۶۵,۲۹۰,۹۰۴,۸۹۶ ۲۸.۰۴
۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۵۳,۹۲۶,۰۸۹ ۲۰,۰۸۸ ۱,۰۸۳,۲۶۷,۲۷۵,۸۳۲ ۲۷.۵۹
۵ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ ۴۵,۲۶۴,۶۴۷ ۲۰,۷۸۱ ۹۴۰,۶۴۴,۶۲۹,۳۰۷ ۲۷.۵۸
۶ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ۴۵,۶۲۶,۹۱۲ ۱۹,۳۷۶ ۸۸۴,۰۶۷,۰۴۶,۹۱۲ ۲۵.۵۲
۷ ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ ۴۲,۲۷۰,۵۸۴ ۱۹,۰۳۸ ۸۰۴,۷۴۷,۳۷۸,۱۹۲ ۲۵.۰۲
۸ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۴۷,۱۸۶,۷۰۳ ۱۸,۷۰۱ ۸۸۲,۴۳۸,۵۳۲,۸۰۳ ۲۴.۵۴
۹ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ ۴۷,۲۱۱,۴۴۶ ۱۸,۷۰۱ ۸۸۲,۹۰۱,۲۵۱,۶۴۶ ۲۴.۵۴
۱۰ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ ۴۸,۰۹۷,۴۴۳ ۱۹,۳۲۸ ۹۲۹,۶۲۷,۳۷۸,۳۰۴ ۲۴.۵۳