صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
دارندگان واحدهای ممتاز

 

ردیف

نام

تعداد

1

شرکت کارگزاری بانک انصار

8000

2

بانک سپه

190000

 3

 شرکت تامین سرمایه امید

 2000