صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
دارندگان واحدهای ممتاز
ردیف نام تعداد
۱ شرکت کارگزاری بانک انصار ۸,۰۰۰
۲ تامین سرمایه امید ۲,۰۰۰
۳ بانک سپه ۱۹۰,۰۰۰
تعداد کل ۲۰۰,۰۰۰