صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار دانلود