صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر پرداخت سود منتهی به دوره 1401/04/15
منبع -
مقدمه پرداخت سود منتهی به دوره 1401/04/15
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست